Şirket Birleşmeleri / Bölünmeleri

Şirket birleşme ve bölünmesi nedir?

 

Bir şirketin, kendi iştiraki, kendi ortağı, ilişkili tarafı olan bir şirket de dahil olmak üzere başka bir şirketle birleşerek tek bir tüzel kişilik altına girmesine birleşme denilmektedir.

Bir şirketin bazı operasyonel birimlerini kendi bünyesinden yeni bir tüzel kişi oluşturacak şekilde ayırmasına da bölünme denilmektedir.

Optimum yapıya ulaşılması, verimliliğin arttırılması, vergi avantajlarından yararlanılması gibi önemli değerler birleşme ve bölünme sonrasında yaratılabilmektedir.

Şirket birleşmeleri ve bölünmeleri kapsamında aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir.

 

  • Ticaret Sicil Müdürlüğü ile ilişkilerin yürütülmesi, YMM tarafından hazırlanan özsermaye tespit raporunun koordinasyonu
  • Birleşme oranına referans teşkil edecek uzman raporunun yazılması.
Birleşme ve bölünme işlemleri için gerekli süre şirketin organizasyonel yapısına, büyüklüğüne ve faaliyette bulunduğu sektöre göre değişmekle birlikte ortalamada 6 ay ila 1 yıl arasında sürmektedir.
Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Şirket Birleşme & Bölünme Sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.