Halka Arz Sürecine Hazırlık ve Sürecin Yönetimi

Halka arz nedir?

 • Pay senedi, tahvil, bono, kira sertifikası gibi Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için yapılan genel bir çağrı ve gerçekleştirilen pay satışı.
 • Birincil Halka Arz: Payları herhangi bir borsada işlem görmeyen şirketlerin halka arz edilmesi
 • İkincil Halka Arz: Payları borsada işlem gören bir şirketin bir miktar daha payının halka arz edilmesi

 

Halka arz öncesi hazırlık nedir?

Halka açık olmayan ve gerek organizasyonel yapı olarak gerekse de iştirak ve ortaklık yapısı olarak yatırımcı bakış açısına göre dizayn edilmemiş olan şirketlerin halka arz olma kararı sonrasında hem kurumsallıklarının artırılması hem de yatırımcının şirketleri daha doğru ve olumlu algılaması adına vermiş olduğumuz hizmetlerin bütünüdür.

Hazırlanma sürecinde verilecek hizmetler nelerdir?

 • Faaliyet gösterilen sektörün mevcut durum ve beklentilerinin incelenerek şirketin sektördeki yerini gösteren sektör analizi
 • Şirketin Güçlü/Zayıf yanları ile Fırsat/Risklerinin gösterilmesi
 • Mevcut durumdaki işletme sermayesinin analizi ve bu durumun şirketin gelecek mali performansına etkisinin gösterilmesi
 • Şirketin departman bazında incelenmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi
 • Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin incelenmesi
 • İnsan kaynaklarına yönelik olarak inceleme ve tavsiyelerin hazırlanması
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirkete sunularak hayata geçirilmeye başlanması
 • Şirketin vergisel riskinin incelenmesi
 • Mizandaki bütün hesapların incelenerek risklerin tespit edilmesi ve gerekli tavsiyelerin verilmesi
 • Finansal analizin yapılarak yatırımcı gözüyle mali tabloların yorumlanması ve finansal rasyo ve iflas puanının belirlenmesi

Halka arz öncesi yapılandırma ne kadar sürer?

Halka arza yönelik yapılandırma için gerekli süre şirketin organizasyonel yapısına, büyüklüğüne ve faaliyette bulunduğu sektöre göre değişmekle birlikte ortalamada 6 ay ila 1 yıl arasında bir süreci kapsadığı söylenebilir.

Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Halka Arza Hazırlık Hizmeti vermekteyiz.