Şirket Satın Alma / Stratejik & Finansal Ortak Temini

Şirket Satın Alma/ Stratejik & Finansal Ortak temini

Şirketlerin, finansman ihtiyacının farklı bir ortakla karşılanarak riskinin dağıtılması, bilanço ve sermaye yapısının güçlendirilmesi, sinerji oluşturulmasıyla maliyet avantajı ve Pazar payı elde edilmesi, kurumsallığın artırılması ve piyasadaki algısının güçlendirilmesi gibi amaçlarla finansal ya da stratejik ortak arayışları bulunabilmektedir. Şirketi için potansiyel bir alıcı bulan şirket sahipleri devir sürecini yönetebilmek, şirketinin piyasa değerini öğrenebilmek adına danışmanlık hizmeti almaktadır.

Süreçte verilecek hizmetler:

  • Alıcı veya Satıcı tarafta verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kapsamında şirket inceleme çalışması “Due Diligence” ve şirket değerlemesi yapılması, şirketi tanıtıcı bilgi kitapçığının hazırlanması, potansiyel yatırımcıların belirlenmesi, veri odası sürecinin yönetilmesi, hisse satış/devir sözleşmesinin incelenmesi ve kapanış sürecinin yönetilmesi de dahil olmak üzere Şirket Satın Alma ve Birleşme sürecinde kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
  • Satış/Alış için potansiyel alıcı/satıcıların belirlenmesi ve iletişim kurulması
  • Ön bilgilendirme
  • Teklif alınması
  • Ciddi müşterilerle sürecin işletilmesi
  • Alternatiflerin değerlendirilmesi
  • İşlemin gerçekleştirilmesi
  • İşlem sonrası danışmanlık
Gerekli dokümantasyon işlemlerinin tamamlanması ve potansiyel yatırımcılarla paylaşılarak nihai alıcıyla hisse devir sözleşmesinin imzalanması 6-12 ay arasında sürmektedir.
Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Şirket Satın Alma & Ortak Bulma Sürecinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.