Prudens Skor

Prudens Skor

Ana ortaklar, bankalar ve yatırımcılar için şirketlerin finansal görünümü önem arz eden bir konudur. Bu alanda birçok finansal rasyo ve analiz tekniği araç olarak kullanılmaktadır. Ancak her bir rasyo şirkete farklı noktalardan bakmaktadır.

Geliştirdiğimiz model iflas modelleri ve temel rasyolara belirli ağırlıklar vererek şirketlerin finansal güçlülüğü için bir kredi notu belirlemektedir. Kredi notu her mali tablo döneminde güncellenmekte ve firmanın finansal görünümünün karnesini vermektedir. Söz konusu karne ana ortaklar için sermayenin verimliliğini ölçerken bankalar ve yatırımcılar için yatırım ve kredi notunu oluşturmaktadır. Rapor ile şirketler bankalardan kredi; yatırımcılardan sermaye taleplerinde önemli bir ölçüt elde etmektedirler.

Kredi notu istatistiki modellerle oluşturulmakta ve şirketin her mali tablo döneminde ortalama başarısını tek bir skorda gösterebilmektedir.