Kredi Yapılandırılması

Kredi Yapılandırılması Hizmetlerimiz

Şirketler yüksek faizli kredilerini düşük faizli kredilerle değiştirerek karlılıklarını artırmak istemektedirler. Bununla birlikte zaman maliyetini azaltmak adına alınan Euro ya da döviz bazlı krediler sonraki dönemlerde yüksek kur gideri doğurabilmektedir. Döviz bazlı kredilerin bir kısmının TL bazlı kredilere çevrilmesi şirketlerin kredi portföyünü çeşitlendirmesini ve kur risklerini azaltmalarını beraberinde getirmektedir.

Kredilerin yapılandırılmasına ek olarak mevcut teminatların azaltılması ve kredi limitlerinin artırılması da şirketlerin ihtiyaçları arasındadır. Bu sayede şirketler aktiflerini daha likit kılabilmektedirler.

Mevcut kredilerin vadelerinin uzatılması da şirketler için nakit akışını düzeltme anlamında önem arz etmektedir.

Bu minvalde bankalar ile görüşmelerin düzenlenmesi, gerekli dökümanların oluşturulması, Şirket Bilgilendirme Sunumunun hazırlanması ve kredi yapılanma konusunda optimum noktanın belirlenmesi verdiğimiz hizmetlerin merkezini oluşturmaktadır.