Sukuk İhracı

Kira Sertifikası Nedir?

Varlık kiralama şirketinin (VKŞ) satın almak veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir.

Kira Sertifikası İhraçları aşağıdaki gibi avantajlar sunmaktadır;

  • Ortaklık yapısı değişmeden finansman İhtiyacının karşılanması
  • Faiz hassasiyeti olan sermaye gruplarının da talepte bulunabilmesi
  • Kira giderleri dolayısı ile vergisel avantaj
  • Varlıklarda görülen değer artışı ile ekstra amortisman imkanı ve vergisel avantaj
  • Özkaynak yapısının güçlenmesi
  • Borsaya kote edilebilirlik, bilinilirlik
  • Uluslararası farkındalık ve olası halka arza hazırlık

Kira sertifikası ihraçları kapsamında aşağıda yer alan hizmetler sunulmaktadır

  • SPK, BİST, KAP, MKK gibi Resmi Kurumlarla olan süreçlerin yönetilmesi.
  • Bağımsız Denetim, Hukukçu Raporu ve PR çalışmalarının koordinasyonu,
  • Konsorsiyum oluşturulması, fiyatlandırma ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Kira Sertifikası ihraç süreci Şirketlerin hazır olma durumuna göre ve de nitelikli yatırımcıya satış ya da halka arz edilerek satış durumuna göre değişmekle beraber 3-4 ay arasında sürebilmektedir.
Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Tahvil/Sukuk İhraç Süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.