Şirket Birleşme ve Satın Alma Süreçleri Eğitimi

Şirket Birleşme ve Satın Alma Süreçleri Eğitimi

Bir şirketin, kendi iştiraki, kendi ortağı, ilişkili tarafı olan bir şirket de dahil olmak üzere başka bir şirketle birleşerek tek bir tüzel kişilik altına girmesine birleşme denilmektedir. Optimum yapıya ulaşılması, verimliliğin arttırılması, vergi avantajlarından yararlanılması gibi önemli değerler birleşme sonrasında yaratılabilmektedir.

 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaların değerlendirilmesi ve fiyatlanması,
 • Birleşme öncesi analiz ile hissedarlara birlesme sonrası değer yaratılması
 • Farklı sinerjilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • Birleşme ve devralma anlaşmasının müzakere edilmesi
 • Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonun yönetilmesi
 • Birleşme ve devralmanın finansman ve yapılanmanın yönetilmesi
 • Değerlemenin temel unsurlarını öğrenmek
 • Değer yaratıcı unsurları ve firmanın bu unsurlara olan duyarlılıgını belirlemek
 • Firma sermaye maliyeti hesaplama yöntemlerini öğrenmek
 • Şirket değerleme modelleri, piyasa/işlem karşılaştırmalar ve indirgenmiş nakit akışı tekniklerini öğrenmek
 • Firma inclemenin temel unsurlarını incelemek (İnsan Kaynaklarının incelenmesi)
 • Entegrasyonun önemini ve firma üzerindeki uzun dönem etkilerinin ortaya konulması
 • Birleşme ve devralma sonrası entegrasyonu etkileyen en önemli faktörleri belirlemek