Marka Değerleme Eğitimi

Marka Değerleme Eğitimi

Marka; “bir satıcı ya da satıcılar grubunun ürünlerini ya da hizmetlerini tanımlamaya ve rakiplerinden ayırmaya yarayan isim, sembol, terim, işaret veya desen veya bunların kombinasyonu” olarak tanımlanmıştır.

Marka değerlemesi markanın satılması ya da alınması, teminat verilmesi, gerçek bilanço değerinin gösterilmesi ve doğru şirket değerinin tespiti, marka değerinin performansa etkisinin ölçülmesi, teknik iflastaki şirket için piyasa rayicine göre net aktif değerin tespiti ve pazarlama primi tespiti gibi farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Klasik metodlarla ve alternatif yaklaşımlar ve uygulamalı örneklerle gruplar halinde yüzyüze veya online olarak marka değerleme eğitimi verilmektedir.