Finansal Yapılandırma / Strateji Raporu

Strateji raporunun hazırlanması aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

  • Şirketin orta ve uzun vadeli iş planlarının ve stratejilerinin hazırlanmasında tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Şirketin SWOT analizinin yapılarak korunması ve güçlendirilmesi gereken kurumsal hareket noktalarının belirlenmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilebilmesi konusunda tavsiye ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması
  • Raporlama standartları oluşturulması
  • Temel Performans Göstergerlerinin (KPI) oluşturulması ve takibi
  • Strateji raporunda sadece şirketin değeri belirlenmez; bugüne kadar patronların şirkete koydukları sermayeye karşılık ne kazandıkları analiz edilir, müşteri ve tedarik operasyonları, finansal güçlülük ve başarı testleri, ürün-hizmet-kanal bazlı karlılık, işletme sermayesi, şirketin risk ve potansiyelleri analiz edilir. Şirket değerini artırıcı ve azaltıcı değişkenler ortaya konulur. Şirketin organizasyon ve personel yapısı analiz edilir. Sektör, rakipler, yasal düzenlemeler analiz edilirken şirket için en uygun çözümler sunulmaya çalışılır.
  • Talep gelmesi üzerine Şirketin ve gerekliyse markanın değeri kurucu ortak için belirlenir. Rapor sayesinde ortaklar şirketin değerini mevcut konjonktürde hangi aralıkta dalgalandığını görebilir

Finansal yapılandırma/Strateji raporu Türkçe ve talep edilmesi halinde İngilizce hazırlanır ve gerekirse firmanın yurtiçi ve yurtdışı bankalardan finansman temin etmesinde kullanılabilir.

Finansal yapılandırma/Strateji raporunun hazırlanması için gereken süre şirketin organizasyonel yapısına, büyüklüğüne ve faaliyette bulunduğu sektöre göre değişmekle birlikte ortalamada 6 ay ila 1 yıl arasında bir süreci kapsadığı söylenebilir.

Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Finansal Yapılandırma Hizmeti vermekte ve Strateji Raporu hazırlamaktayız.