Yatırım Fizibilitesi

Yatırım Fizibilitesi

Yatırım fizibilitesi şirketlerin ya da şahısların var olan yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, kapasite artırımı veya yeni alanlara yatırım yapmak istemeleri durumunda yatırım kararlarında onları destekleyecek şekilde yatırıma konu projenin tüm fırsat ve riskleri ile finansal olarak değerlendirme hizmetini kapsamaktadır.

Yatırım fizibilitesi kapsamında aşağıda yer alan hizmetler inceleme sonunda yatırım fizibilitesi raporu olarak sunulacaktır;

  • Yatırımın tanımı ve kapsamı
  • Yatırımın gerçekleşeceği sektörün kısa bir incelemesi
  • Yatırımın gerçekleştirilmesi için ne kadarlık bir fon gerektiği ve yıllara göre dağılımı
  • Gereken fon tutarının optimum getiriyi elde etmek adına nasıl finanse edilmesi gerektiği,
  • Yatırımdan yıllar itibari ile elde edilecek gelir ve katlanılacak gider rakamları,
  • Gereken işletme sermayesi ihtiyacı,
  • Her yıl projenin oluşturacağı serbest nakit akımı,
  • Yatırımın Geri Dönüş Süresi,
  • Yatırımın nominal ve reel getirisi, İç Verim Oranı
  • Yatırımın maruz kaldığı finansal risklerin tespiti ve çözüm önerileri

 

Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Yatırım Fizibilitesi Hizmeti vermekteyiz.