Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

Sermaye Piyasası Mevzuatı Eğitimi

Özel Durumlar Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Kar Payı Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği, Pay Tebliği, Borçlanma Araçları Tebliği, Bilgi Suistimali Veya Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, BİST Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesi eğitimleri gruplar halinde yüzyüze veya online olarak uygulamalı örneklerle birlikte verilmektedir.