Bedelli Sermaye Artışı

Bedelli sermaye artırımı neyi ifade etmektedir?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin dış kaynaklar karşılığında gerek finansal durumunun düzeltilmesi gerekse yeni projelerinin finansmanı için pay dağıtarak sermayeyi artırması işlemidir.

  • İşlem halka arz veya halka arz edilmeksizin gerçekleştirilebilir.
  • Halka açık ortaklıklarca gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımlarında halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek pay satışları, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
  • Halk arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye artırımlarında tüm ortaklara yeni pay alma hakkı verilir.
  • Sermaye artırımında payların halka arz edilmeksizin satılabilmesi için, yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir.

  • Yönetim kurulu kararından itibaren SPK sürecinin koordine edilmesi
  • Halka arz yapılacaksa izahnamenin hazırlanması
  • Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve yeni sermayenin tescili
  • Süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Süreç için gereken zaman 2-3 ay arasında değişebilmektedir.
    Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Halka Açık Şirketlerin Bedelli Sermaye Artırım Süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.