Tahvil İhraçları

Tahvil İhraçları

Şirketler banka kredilerine ek olarak tahvil ihracına da çıkarak borçlanabilmektedirler. Tahvil ihracı bir sermaye piyasası enstrümanıdır ve ana otorite olan SPK’dan izin alınması ilk aşamasını oluşturmaktadır. SPK izni sonrası portföy yönetim şirketleri ile görüşmelerin yapılması ve tahvilin söz konusu kurumsal yatırımcılara satışı gerçekleştirilmektedir.

Tahvil ihracı ile şirketler kreditörlerini çeşitlendirmekte, maliyeti düşük ve ana para ödemesi vade sonunda olan bir kredi elde etmektedirler. Tahvil ihracında kredinin geri çağrılması, teminat-rehin-ipotek verilmesi söz konusu olmamakta ve bu anlamda banka kredilerine göre önemli avantajlar sağlamaktadır.

SPK izin sürecinin tamamlanması ve portföy yönetim şirketlerinin talep ettiği Tahvil İhracı Sunumun hazırlanması ana hizmetlerimiz arasındadır. Bununla birlikte portföy yönetim şirketleri ile toplantılar düzenlenmekte ve şirketin kendisini yatırımcılara anlatmasına olanak sağlanmaktadır.

Tahvil ihracı ile şirketler gelecekte yapacakları hisse halka arzı için sermaye piyasalarında kurumlar ve yatırımcılar ile ilk teması sağlamış olmaktadırlar. Ayrıca bankalara bir alternatif oluştuğu için banka kredi maliyetleri de süreç sonrası gerileyebilmektedir.