Finansal Modelleme – Proje Finansmanı Eğitimi

Finansal Modelleme – Proje Finansmanı Eğitimi

Bu eğitim şirketlerin finansal olarak analiz edilmesi, iş planlarının hazırlanması, halka arz ya da birleşme satın almalara hazırlanılması, alternatif yatırım süreçlerinde karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Mali Tablo Analizi, Şirketler için Finansal Rasyo ve İflas Modellemeleri, Alternatif Yatırımların Finansal Fizibilitesi, Yatırımların geri dönüş süresi, iç verim oranı ve net bugünkü değerin hesaplanmasının kavranması eğitimin temel amaçları arasındadır. Finansal modelleme eğitimi uygulamalı örneklerle gruplar halinde yüzyüze veya online olarak verilmektedir.