Şirket Değerleme Raporu

Şirket Değerleme Raporu

  • Hissedarlar hem şirket yönetiminin performansını değerlendirmek hem ellerindeki varlığın değerini anlayabilmek için,
  • Kreditörler kredi kullandıracakları firmanın krediyi geri ödeme kabiliyetini ölçmek ve olası iflas durumunda hisselerin teminat olarak değerini anlayabilmek için,
  • Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri şirketin kendilerine sağlayacağı getiriyi tespit edebilmek için,

şirket değerlemesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Şirket değerlemesinin yapılabilmesi için farklı yöntemler kullanılmakla birlikte her yöntem her şirkete uygun olmayabilmektedir. Şirketlerin değerleri akademik olarak kabul görmüş ve piyasada kullanılan metotlara göre tespit edilmektedir.

Şirket değerleme kapsamında aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız;

 

  • Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve şirketin sektör içindeki yeri hakkında bilgi
  • Zayıf ve Güçlü yanların tespiti, fırsat ve tehditlerin analizi (SWOT)
  • İşletme Sermayesi analizi
  • Finansal analizin yapılarak yatırımcı gözüyle mali tabloların yorumlanması
  • Şirketin nakit üretme kabiliyeti dikkate alınarak şirketin gelecekte üreteceği nakit akımlarının tespit edilmesi
  • Şirketle benzer sektörde faaliyet gösteren şirketlerin fiyatlama çarpanlarını kullanarak şirket için değer tespit edilmesi
  • Duyarlılık analizi yapılarak şirket değerinin piyasa koşullarında meydana gelen değişikliklere göre alabileceği değerlerin gösterilmesi
Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle Şirket Değerleme Hizmeti vermekteyiz.