GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) Kuruluşu

Girişim sermayesi yatırım ortaklığı nedir?

  • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı sermaye piyasası araçları ve SPK tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan veya dönüşen ve ilgili Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen ve kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık olan sermaye piyasası kurumudur. Kurumlar vergisi avantajından dolayı GSYO tercih edilmektedir.
  • Portföyünde birçok şirkete azınlık veya ana ortak olarak iştirak eden şirketler potansiyel GSYO adaylarıdır.
  • GSYO ile yapılmak istenen yatırımlar GSYF ( girişim sermayesi yatırım fonları) aracılığı ile de yapılabilmektedir ve ikisi de aynı nitelikte vergisel avantajlara sahiptir. Bununla birlikte GSYO’lar halka arz edilmeleri nedeni ile GSYO hisse sahipleri hisselerini piyasada satabilmektedirler. GSYF fon payları ise ancak nitelikli yatırımcılar arasında el değiştirmektedir. Bununla beraber fon paylarının değeri varlıkların değerleme raporları ile tespit edilen değere göre fiyatlanırken GSYO hisselerinin değeri borsadaki alım satım değeridir ve diğer bir ifade ile kriz zamanlarında hisselerin değeri varlıkların değerinin çok daha aşağısına inebilmektedir.

GSYO kuruluşu kapsamında aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir.

 

  • GSYO dönüşüm/kuruluş işlemleri esas sözleşme tadilinden başlayarak halka arzla tamamlanan geniş kapsamlı ve uzmanlık isteyen bir süreçtir.
  • GSYO dönüşüm/kuruluş öncesi portföy oluşturulması aşamasında şirkete danışmanlık verilmektedir.
  • Dışarıdan hizmet alınması gereken ekspertiz, bağımsız denetim, hukukçu görüşü gibi alanlarda talep edilmesi halinde Prudens tarafından Şirket adına teklif alınmaktadır.
  • Optimum yapı oluşturulduğunda ilgili başvurular belirlenen aracı kurum tarafından yapılmakta ve tüm sürecin koordinasyonu Prudens tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Birlikte çalışılacak olması durumunda sürecin ikinci adımı olan halka arz da belirlenen aracı kurum tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • GSYO kuruluş süreci Şirketlerin hazır olma durumuna göre 6-12 ay arasında değişebilmektedir.
Hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibimizle GSYO/GSYF kurulum/dönüşüm Süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.