HAKKIMIZDA

Şirketimiz İstanbul’da kurulmuş olup şirket ortakları ve çalışanları 20 yıllık sermaye piyasaları ve reel sektör deneyimine sahiptir. Ekibimiz sermaye piyasalarında 13 halka arzı hayata geçirmiş olmanın yanında 300 milyon Euro büyüklüğünde birleşme ve satın alma projelerinde due diligence çalışması gerçekleştirmiştir. 500’ün üzerinde şirkete marka ve şirket değerlemesi hizmeti verilmiş olmakla birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Birliği uhdesinde Türk Değerleme Standartlarının oluşumuna katkı sağlanmıştır.

Halka arza hazırlanmak isteyen ya da blok satış öncesi şirket değerini artırmak isteyen 20’ye yakın projede finansal ve organizasyonel yapılandırma projelerinde çalışılmıştır. Şirketlerin tahvil-sukuk ihracı, GSYO ve GYO dönüşümü ve bedelli sermaye artırımı vb birçok projede yer alan ekibimiz iş ortakları ve müşterilerine değer maksimizasyonu sağlamayı kendine misyon olarak belirlemiştir.

 

Kurumsal finansman kapsamında verebileceğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

Değerleme

Halka Arz

M & A

Tahvil & Sukuk

Eğitim

Misyonumuz

Finansal Piyasalarda şirketlerin pay halka arzı, birleşme, bölünme, marka değerleme, tahvil ve kira sertifikası ihraçları, likidite sağlayıcılık, GYO dönüşüm, nevi değiştirme, hedge mekanizmaları, stratejik/finansal ortak bulma ve halka arz öncesi yapılandırma işlemlerinde hem teorik hem pratik 20 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşan ekibiyle iş ortaklarına değer maksimizasyonu sağlamak…

Milyon ₺ Büyüklüğünde 13 Halka Arz

Milyon € Değerinde 25 Birleşme & Satın Alma

Şirket ve Marka Değerlemesi

Şirketlerin Finansal Yapılandırılması